Datum statuten, oprichtingsakte van de VP

1 april 1999

Plaats van vestiging

Datum meest recente wijziging van de VP

De gemeenschappelijke regeling verkeert sinds oktober 2016 in liquidatie

Partijen

Welke gemeenten en/of andere publieke partijen nemen deel in de VP?

Gemeenten Lingewaard en Nijmegen

Openbaar belang

Welke openbaar belang wordt met de VP gediend?

Het concrete doel is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling: het ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar intergemeentelijk glastuinbouwgebied (art. 4 regeling).

Bestuurlijk belang

Deelname in (algemeen/dagelijks bestuur

Namens het college zijn aangewezen:
Dagelijks bestuur: M. Schuurmans-Wijdeven, T Peren
Namens de raad zijn aangewezen:
Algemeen bestuur:  T. Aaldering, P. Hegeman

Gemeentelijk belang/aandeel (als percentage) t.o.v. totaal

50%

Financieel belang

Bijdrage in de begroting 2017 van de VP

Niet van toepassing

Omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en het einde van het jaar

Eigen vermogen begin 2017: €0,-
Eigen vermogen eind 2017: €0,-
Vreemd vermogen begin 2017: €29.551.045,-
Vreemd vermogen eind 2017: €0,-

Rekeningresultaat 2017

Totaal verlies €21.728.805,- Aandeel verlies Lingewaard is € 8.247.455,-. Per 31-12-2017 is het resultaat €0,-.

Aandeel Lingewaard in het resultaat 2017

Rapportages

Jaarverslag 2017 d.d.

Alleen concept beschikbaar

Kader begroting 2019 d.d.

Niet van toepassing, Gemeenschappelijke Regeling wordt opgeheven.