Wat we hebben gedaan in 2017:

Sociaal Culturele Centra (SCC)
Het Stadhues in Huissen heeft een nieuwe naam: ‘t Convent. In het gebouw is ook tijdelijke huisvesting voor zorgcentrum Sancta Maria. Tijdens de nieuwbouw van Sancta Maria zijn tijdelijke zorgappartementen gehuisvest op de eerste verdieping van ‘t Convent.
Op de begane grond zit de bibliotheek en fungeert de kapel als trouwlocatie en voor sociaal culturele activiteiten. De overige ruimtes op de begane grond van het kloosterdeel zijn tot najaar 2018 in gebruik bij de RijnWaal zorggroep.

Vastgoed op orde

Wat we hebben gedaan in 2017:

  • alle basisgegevens van de gebouwen zijn in het vastgoedinformatiesysteem P8 geregistreerd;
  • de projectopdracht en het projectplan in zijn geactualiseerd. Dit was noodzakelijk omdat bleek dat er afstemmingsproblemen waren bij gebruik van de oude opdracht en plan;
  • voor al het gemeentelijk vastgoed het beleid opnemen in het Accommodatie- en Vastgoedbeleid. Dit wordt in 2018 afgerond. Omdat er vele belangen spelen vergt de afstemming met diverse disciplines zorg en tijd;
  • verkoop van het scoutinggebouw in Bemmel.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
Voor ons vastgoedbezit hebben we de verplichte energielabels in beeld. Dat geldt voor 51 objecten. Daarvan voldoet 68% aan de wettelijke plicht om tenminste een energielabel C te hebben.

Binnen de gemeente Lingewaard is onze doelstelling om voor 70% van alle gebouwen minimaal het energielabel B te bereiken. Op dit moment voldoet 57% al aan deze doelstelling, 24% heeft een energielabel C of D en 19% heeft een energielabel E, F of G.

Reststroken

Wat hebben we gedaan in 2017:

  • Van de kernen Haalderen, Doornenburg en Angeren is bekend wat er aan grond bij derden oneigenlijk in gebruik is of als reststrook verkocht kan worden (ruim 700 adressen);
  • ruim 7.000 m2 reststroken verkocht of op naam van de juiste bezitter gezet;