Wat we hebben gedaan in 2017:

  • herstel van bestrating rondom de grote platanen in de Dorpstraat in Gendt;
  • opnieuw bestraten van het fietspad langs de Olyhorststraat in Gendt;
  • verwijderen van boomwortels en herstraten van trottoirs op een groot aantal plaatsen;
  • opnieuw bestraten trottoir Bredestraat Huissen;
  • op diverse andere plaatsen trottoirs en parkeervakken herstraten;
  • op diverse plaatsen buiten de bebouwde kom bermen verlagen zodat het regenwater weer van de weg de berm in kan stromen;
  • herstellen van kabel- en leidingsleuven in de asfaltverharding in de hele gemeente;
  • aanleg of verbetering van parkeerdrempels (asfalt) in de Parkdreef in Huissen en de Vergert en Kattenleger in Bemmel;
  • herstellen van scheuren in asfaltverharding om verdere schade door weersinvloeden te voorkomen;
  • tegelijk met rioleringsprojecten uitvoeren van groot onderhoud aan bestrating in de Raalt in Gendt en Oostervelden en dr. Rudolf van Oppenraaystraat in Bemmel.

Financieel:
In programma 7 zijn de lasten en baten voor ‘Wegen, straten en pleinen’ opgenomen onder 7.1.1..