Wat we hebben gedaan in 2017:

  • beheer en onderhoud volgens het nieuwe Gemeentelijke Rioleringsplan (2017-2021). Het gaat dan om de rioolbuizen, pompen, gemalen, huisaansluitingen, kolken en andere voorzieningen;
  • vervanging in de Oostervelden in Bemmel,  fase 1 afgerond;
  • vervanging van Bosweistraat en omgeving in Bemmel is in uitvoering;
  • project ’t Zand is grotendeels voorbereid zodat de uitvoering in 2018 kan starten;
  • start met berekening van de afvoercapaciteit voor de kernen Angeren, Doornenburg en Haalderen.

Financieel:
In programma 7 zijn de lasten en baten voor 'Riolering en waterzuivering' opgenomen onder 7.2.1..