Wat we hebben gedaan in 2017:

 • Onderhoud uitgevoerd zodat we voldaan aan landelijke normen (blijkt uit keuringen en inspecties);
 • Inwonerparticipatieprojecten bij
  • de aanleg van een voetbalkooi aan de Fruitlaan in Bemmel;
  • verplaatsing van de speeltuin aan de Cuperstraat in Bemmel;
  • herinrichting van speeltuin de Gaard in Bemmel;
  • herinrichting van speeltuin ’t Slag in Bemmel;
  • herinrichting van speeltuin Emmastraat in Angeren;
  • herinrichting van speeltuin de Windroos in Gendt;
  • vervanging van het pontje in de Blauwe Wig in Loovelden Huissen.

We willen de toestellen tussen speelplaatsen eenvoudiger kunnen uitwisselen als inwoners daar om vragen. Daarom gebruiken we speeltoestellen die voorzien zijn van het Click & Play systeem.

Financieel:
In programma 7 zijn de lasten en baten voor 'Speeltuinen en speelweiden' opgenomen onder 7.1.1..