De gebouwen, bouwwerken en technische installaties voldoen aan het minimale kwaliteitsniveau 3.
In totaal beheren we 136 gebouwen en bouwkundige objecten en 59 openbaar beeldende kunstobjecten (peildatum 1 januari 2018).

Wat we hebben gedaan in 2017:

  • alle onderhoudswerkzaamheden uit het onderhoudjaarplan 2017 zijn voorbereid;
  • alle opdrachten zijn verstrekt;
  • alle bergingen bij woonwagencentrum Terpweide in Huissen zijn gerenoveerd;
  • asbestsanering en dakrenovatie gebouwen (voormalige gemeentewerf) Kampstuk in Huissen;
  • sloop zwembad De Hoenderik in Bemmel;
  • renovatie van de kleedkamers van de gymzaal Nijmeegsestraat in Gendt;
  • asbestsanering en restauratie van de kapconstructie van Hof van Hessen in Huissen;
  • renovatie van de toiletgroep in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg.

Financieel:
De toevoeging aan de reserve onderhoud gebouwen wordt structureel € 58.000 hoger. Daarmee gaat het dekkingspercentage naar 100%. Hierdoor kan de bestaande reserve groot onderhoud worden omgezet in een voorziening groot onderhoud.
In programma 7 zijn de lasten en baten voor 'Onderhouden en beheren gebouwen' opgenomen onder 7.1.3..