Het weerstandsvermogen is uitstekend. De ratio van het weerstandsvermogen is 2,51. Als deze ratio groter is dan 2, is hij uitstekend. De gemeente streeft naar een minimale ratio van 1,0. (raadsbesluit bij nota Risicomanagement & weerstandsvermogen).

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de risico’s die we lopen en de financiële middelen die we hebben om de risico’s te dekken. (Ook wel genoemd  de benodigde weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit.) Deze relatie noemen we de ratio:

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit.

Ratio weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit

€ 23.901.640

Benodigde weerstandscapaciteit

€ 9.540.000

Ratio weerstandsvermogen

2,51

Kwalificatie

Uitstekend