Dit betreft de opbrengsten van de hondenbelasting € 225.500 en de toeristenbelasting € 93.200.
De reclamebelasting wordt niet meegenomen als algemeen dekkingsmiddel omdat bij de instelling van het ondernemersfonds is afgesproken dat de netto-opbrengst van de reclamebelasting (ná aftrek van perceptiekosten) rechtstreeks beschikbaar wordt gesteld aan het ondernemersfonds.