De gemeente Lingewaard ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van aandelenbezit. Dividenden moeten verantwoord worden in het jaar waarin het recht op het ontvangen van dividend ontstaat oftewel in het jaar waarin de algemene vergadering van aandeelhouders beslist over het dividend.

Begroting 2017 ná wijziging

Rekening 2017

Vitens; uitkering over 2016

96.000

125.600

BNG; uitkering over 2016

11.000

31.700

Totaal

107.000

157.300

De bedrijfsresultaten over 2016 van zowel Vitens als de BNG waren dusdanig dat aandeelhouders in 2017 een hogere uitkering ontvingen dan begroot.