Onderwijshuisvesting
Voor de huisvesting van het toenemende aantal leerlingen van de basisschool de Boemerang in de wijk Loovelden in Huissen zijn in 2017 lokalen opgeleverd en in gebruik genomen. Er zijn 4 leslokalen geplaatst voor een periode van 10 jaar.

In 2017 is een start gemaakt met de renovatie van het scholencomplex aan het Ot en Sienpad in Huissen. Naast de investeringen van de gemeente leveren ook de schoolbesturen een aanzienlijke financiële bijdrage. Behalve de 2 scholen worden er ook 2 kinderdagverblijven en een consultatiebureau in het complex ondergebracht.

We hebben de ‘Transitieatlas Onderwijs’ samen met het onderwijsveld opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Deze ‘atlas’ maakt de veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de gevolgen voor de leerlingenaantallen zichtbaar. Mede op basis van deze Transitieatlas hebben wij de ‘Stand van zaken-notitie onderwijshuisvesting’ opgesteld. Die zullen we als uitgangspunt gebruiken voor het in 2018 op te stellen integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs.