Ouders zijn verantwoordelijk voor het schoolvervoer van hun kinderen. Ook in 2017 betekende dit, dat we samen met de ouders in een ‘keukentafelgesprek’ bekijken of openbaar of maatwerkvervoer het meest passend is. Kinderen krijgen de ruimte om samen met hun ouders te oefenen met zelfstandig reizen via het Openbaar vervoer. En er is ondersteuning met de Go-Ov app voor kinderen die moeite hebben om zelfstandig te reizen met het OV.

Na de zomer van 2017 heeft een evaluatie van deze werkwijze voor leerlingenvervoer plaatsgevonden. Alle drie partijen – leerlingen, ouders en gemeente- blijken tevreden. 96% van de ouders is tevreden over de werkwijze met keukentafelgesprekken. Het gesprek geeft aanleiding om alternatief vervoer als de fiets, eigen vervoer en het Openbaar Vervoer vaker in te zetten. Er is 83% tevredenheid over de reistijd van de leerling.
Uit de evaluatie kwam ook een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld om door te gaan met het ouderplatform en regelmatiger in gesprek met onze vervoerder. En men weet nog niet altijd waar klachten ingediend moeten worden. Dit brengen we intussen expliciet onder de aandacht bij ouders.

Lingewaard en Overbetuwe hebben het contract met de taxivervoerder Willemsen-de Koning verlengd tot 1 augustus 2019. Daarmee schuift de mogelijke overstap met het leerlingenvervoer naar Avan op.