Het Rijk verstrekt een educatie-uitkering aan zogenoemde contactgemeenten. Voor onze regio is dat Arnhem. Het geld is bedoeld voor een voldoende aanbod aan opleidingen Nederlandse taal en rekenen. Dat is de wettelijke educatie-taak van gemeenten in de (arbeidsmarkt-) regio.
Contactgemeente Arnhem heeft in 2017 opleidingen ingekocht en afspraken gemaakt met het ROC Rijn IJssel over de afbouw van de ‘gedwongen winkelnering’. Tot en met 2017 werd nog 60% van het regionaal budget besteed bij het ROC.

In 2017 hebben we extra aandacht besteed aan laaggeletterdheid. In samenwerking met gemeente Overbetuwe en een aantal partners - waaronder SWL, RijnIJssel, Bibliotheek – hebben we een uitvoeringsplan opgesteld en vastgesteld en we hebben een Kerngroep gevormd. De wethouder heeft scholen en werkgevers bezocht om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen.
Daarnaast hebben we in 2017 een subsidieregeling opgezet voor ‘non-formeel taalaanbod’ waarvoor Arnhem ook contactgemeente is. Er zijn in 2017 4 pilots non-formeel taalaanbod gestart - Taalmaatjes, Erbij blijven, Klus en Klets, Voor hetzelfde geld - in samenwerking met onder andere SWL en bibliotheek. Deze pilots hebben grotendeels het beoogde aantal mensen bereikt.

In 2017 namen wij deel in de Gemeenschappelijke Regeling Onderwijszaken (GRO) die een Educatieplan heeft vastgesteld dat geldt tot en met 2018. In 2017 hebben wij samen met de andere gemeenten de overgang voorbereid van de GRO in 2018 als een nieuwe module Onderwijs onder de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein (de MGR, een ‘Verbonden Partij’).