Onze gemeente groeit nog steeds. Dit geldt alleen niet voor het aantal leerlingen in het onderwijs. Dit heeft te maken met de toenemende vergrijzing in onze gemeente.

2014

2015

2016

2017

Inwoners

45.776

45.789

45.937

46.372

Leerlingen onderwijs

7.445

7.245

7.162

6.971

Oppervlakte (ha)

6.914

6.914

6.914

6.914

Openbaar groen (ha)

225

228

245

251

Woonruimten

19.285

19.217

19.423

19.807

Meer kerngegevens vindt u hier.