Programma

Lasten
(x € 1.000)

Percentage

1

Deelname aan de samenleving

44.938

36,5 %

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

563

0,5 %

3

Bedrijvigheid

24.949

20,3 %

4

Stad, dorp en landschap

1.126

0,9 %

5

Wonen

4.153

3,4 %

6

Klimaat en duurzaamheid

890

0,7 %

7

Beheer en onderhoud

22.360

18,2 %

8

Inwoner en bestuur

8.295

6,7 %

9

Financiën

15.901

12,8 %

TOTAAL

123.175

100,0 %