In 2017 hebben we de gemeentelijke belastingen niet hoeven te verhogen. Deze hebben we alleen aangepast aan de normale verhoging van de prijzen.

Belasting

2014 *

2015 *

2016 *

2017

OZB, gemiddeld per woning

431,00

437,50

429,40

430,52

Rioolheffing, per aansluiting

201,60

217,80

233,40

233,40

Afvalstoffenheffing, vast tarief
tarief per lediging

93,00
3,30

93,00
2,80

129,50
4,00

129,50
4,00

Hondenbelasting, per hond

53,04

54,00

54,40

54,84

Toeristenbelasting, per overnachting

1,00

1,00

1,00

1,00

* Overeenkomstig de jaarstukken 2016.

Meer informatie vindt u in de paragraaf Lokale heffingen.