Tweedelijnszorg zetten we in als alle andere mogelijkheden als algemene en preventieve voorzieningen geen antwoord bieden op de ondersteuningsvraag. Het consulententeam jeugd zorgt voor indicaties tot de zwaardere zorgvormen. Daarnaast kennen we ook andere vormen van toegang tot de geïndiceerde zorg, zoals een kinderrechter die verplichte hulp kan opleggen. De uitvoering van deze justitiële zorg ligt bij organisaties als de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. Gecertificeerde Instellingen (GI's) zijn de schakel tussen de kinderrechter en de uitvoerende organisaties. Daarnaast kunnen huisartsen en medisch specialisten zonder tussenkomst van de gemeente kinderen doorverwezen naar tweedelijnszorg. In het derde kwartaal van 2017 is een convenant ondertekend tussen gemeente, SWL en politie om steeds beter samen te werken rond overlast-gevende jongeren.

Prestaties

Naam verplichte indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming 2017

Kinderen in uitkeringsgezinnen (in armoede?)

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

*)

2,5

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

*)

1,6

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

7,8

9,0

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

0,5

0,5

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

0,2

0,3

*) Gegevens over 2017 niet beschikbaar.