Gemeenten zijn verantwoordelijk voor  jeugdgezondheidszorg. We zorgen daarom voor een toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig basispakket.
Er is een consultatiebureau voor 0-4 jarigen en een schoolartsendienst voor 4-19 jarigen. De VGGM voert dit voor ons uit. Vanaf het tweede kwartaal van 2017 is in heel Lingewaard een herschikking van taken tussen jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen doorgevoerd, waarmee er een zo optimaal en efficiënt mogelijke jeugdgezondheidszorg is. In mei 2017 is gestart met de pilot voor de nieuwe invulling en huisvesting van het consultatiebureau Doornenburg. Een mooie samenwerking tussen inwoners, VGGM en gemeente.
Ook voor de uitvoering en de verdere ontwikkeling van de andere jeugdgezondheidszorg-taken hebben wij in 2017 zoveel mogelijk aangesloten op het lokale Sociaal Domein.