Naast het Grevenveld en de Winterdijk in Huissen is ook in de aangrenzende straten de verlichting vervangen. Daarmee hebben al deze straten nu ledverlichting. In samenwerking met het wijkplatform is de verlichting in de Pelgromlaan bij het voormalige gemeentehuis in Gendt vervangen door ledverlichting.
In het buitengebied is in onder meer de Zandsestraat ledverlichting aangebracht en samen met de gemeente Overbetuwe zijn langs de opritten van het viaduct Kattenleger nieuwe lichtmasten geplaatst. De zichtbaarheid van fietsers bij duisternis is hierdoor fors verbeterd.
Alle geplaatste ledarmaturen zijn ook voorzien van een mogelijkheid om het licht te dimmen. Om 21.00 uur brandt de lamp nog op 50% en vanaf 23.00 uur op 30%. Vanaf 06.00 uur 's morgens brandt de lamp weer op 100%.
Het aantal ledarmaturen is de afgelopen drie jaar met 11% gestegen tot 16% van het totaal aantal van 9.571 stuks (peildatum 1-1-2018).

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Vervangen van 250 armaturen en masten, conform management-beheersysteem

Energiebesparing door
vervanging van

energieverslindende lampen

24.900 kWh

24.000 kWh