Team technisch Wijkbeheer verzorgt het dagelijks beheer van speeltuinen en -weiden.
Bij de herinrichting van bestaande speelruimten is er extra aandacht voor de categorie jeugd van 12 jaar en ouder. Ook worden de aandachtspunten uit dorpsontwikkelingsplannen, waar mogelijk, gerealiseerd.
In Bemmel is aan de Fruitlaan een zogenaamd sportcourt aangelegd.
Samen met SWL wordt er gesproken met hangjongeren. Doel is om wensen in beeld te brengen zodat ook zij een plaats hebben waar ze zich prettig voelen en overlast te beperken.

Prestaties

Activiteit

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming
2017

Uitvoering geven aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Uitvoering geven aan het speelruimteplan “Buitenspelen, ja leuk"

Percentage goedgekeurde speeltoestellen op basis van veiligheid

98%

98%