Het Deltaprogramma blikt vooruit naar maatregelen die ook op de lange termijn moeten zorgen voor "droge voeten". Dat wil zeggen een veilige afvoer van hoogwater, sterke dijken, genoeg ruimte voor de rivier en duidelijke scenario's voor eventuele calamiteiten. Maatregelen in onze omgeving zijn onontkoombaar en nodig voor onze eigen inwoners en voor een groter gebied. Dat komt omdat op de splitsingspunten Rijn-Waal en Rijn-IJssel de waterverdeling wordt bepaald voor een veel groter gebied in Gelderland, Zuid-Holland en Overijssel. Onze gemeente is daarom betrokken bij het Deltaprogramma. Lingewaardse belangen die hierin worden behartigd zijn onder meer het verbeteren van de toegangsweg naar het Looveer en de groeimogelijkheden van de bedrijven op het Looveerterrein zelf. In 2017 is onderzocht of deze twee ambities kunnen worden gecombineerd met kribverlaging die Rijkswaterstaat in het Pannerdensch Kanaal gaat uitvoeren. Die combinatie blijkt niet goed mogelijk. Inmiddels wordt bekeken of de combinatie met andere maatregelen rondom de  splitsing Rijn-IJssel, in Rheden en in Arnhem, mogelijk is. Dat wordt in 2018 duidelijk.