1

Deelname aan de samenleving

Nr.

Doel

Productgroep

Rekening 2017

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2017 primitief

Rekening 2016

Lasten

1.1.1

Stimuleren samen sporten en bewegen

Sport (binnen)

883.217

992.364

993.864

934.531

Sport (buiten)

-

-

-

-

1.1.2

Stimulering deelname kunst en cultuur

Openbaar bibliotheekwerk

865.772

814.927

715.927

751.496

Vorming en ontwikkeling

106.384

110.365

110.365

88.986

Kunst

135.469

137.326

137.326

112.839

1.1.3

Ondersteunen diverse voorzieningen

Ontmoetingscentra en dorpshuizen

1.008.202

885.031

815.653

1.764.042

Sociaal-cultureel werk

324.781

358.840

358.840

327.761

1.2.1

Bevorderen dat iedereen gezond kan leven

Gezondheidszorg

563.773

559.968

652.183

567.430

1.2.2

Signaleren problemen kwetsbare inwoners

Vreemdelingen

156.594

202.665

79.890

144.630

Maatschappelijke begeleiding en advies

940.974

936.841

936.841

813.247

Schuldhulpverlening

165.859

209.537

209.537

223.016

1.2.3

Verstrekken uitkeringen

Bijstandsverlening

8.922.715

9.381.898

8.356.818

8.384.655

Bijzondere bijstand

1.006.986

1.003.560

785.260

1.221.183

Inkomensvoorzieningen

-

10.000

10.000

92

1.2.4

Verstrekken voorzieningen WMO

WMO / Vrijwilligerswerk en mantelzorg

9.186.043

9.328.799

9.259.999

9.400.911

Woonvoorzieningen gehandicapten

364.277

446.867

446.867

765.132

1.3.1

Activeren bij zoeken naar werk(reintegr)

Scholing en opleiding werkzoekenden

28.012

28.012

28.012

50.064

Re-integratie

332.643

332.643

332.643

413.112

1.3.2

Stim.werkgelegenheid en arbeidsplaatsen

Werkgelegenheid

7.625.171

6.711.174

6.356.174

7.108.201

1.4.1

Passende voorzieningen voor de jeugd

Verstrekken jeugdhulpvoorzieningen

9.198.577

8.454.244

8.262.544

8.688.507

Bieden jeugdgezondheidszorg

744.881

789.097

789.097

785.290

Bieden van leerlingenvervoer

837.117

920.146

920.146

916.528

Preventie en ondersteuning jeugdigen

191.738

202.279

202.279

152.695

1.4.2

Bieden van opleiding en educatie

Basisonderwijs voorzieningen (openbaar)

75.289

86.332

86.332

101.792

Basisonderwijs voorzieningen (bijzonder)

351.175

361.581

332.581

362.345

Speciaal onderwijs voorzieningen (bijz.)

82.646

75.961

75.961

107.084

Lokaal onderwijsbeleid

591.951

704.382

681.382

367.712

Voldoende, goede, veilige fysieke leerom

23.826

23.826

23.826

51.000

Kinderopvang

81.963

73.590

73.590

408.932

Bieden van natuureducatie

38.321

40.890

40.890

27.869

Ondersteuning bieden volwasseneducatie

4.304

9.575

9.575

9.503

Voortgezet onderwijs (bijzonder)

35.000

35.000

35.000

71.667

Totaal lasten

44.873.658

44.227.719

42.119.401

45.122.253

Baten

1.1.1

Stimuleren samen sporten en bewegen

Sport (binnen)

-76.138

-103.422

-103.422

-107.876

Sport (buiten)

-156.190

-175.934

-175.934

-157.037

1.1.2

Stimulering deelname kunst en cultuur

Openbaar bibliotheekwerk

-6.294

-6.300

-6.300

-6.294

Vorming en ontwikkeling

-

-400

-400

-

Kunst

-2.012

-1.700

-1.700

-2.002

1.1.3

Ondersteunen diverse voorzieningen

Ontmoetingscentra en dorpshuizen

-69.731

-67.194

-67.194

-133.465

Sociaal-cultureel werk

2.739

-6.325

-6.325

3.401

1.2.1

Bevorderen dat iedereen gezond kan leven

Gezondheidszorg

-

-

-

-

1.2.2

Signaleren problemen kwetsbare inwoners

Vreemdelingen

-102.910

-20.000

-20.000

-122.239

Maatschappelijke begeleiding en advies

-2.560

-2.433

-2.433

-2.547

Schuldhulpverlening

-

-

-

-

1.2.3

Verstrekken uitkeringen

Bijstandsverlening

-8.027.151

-7.603.299

-7.478.219

-7.375.615

Bijzondere bijstand

-40.812

-50.038

-50.038

-143.202

Inkomensvoorzieningen

-

-

-

-

1.2.4

Verstrekken voorzieningen WMO

WMO / Vrijwilligerswerk en mantelzorg

-575.743

-576.140

-891.140

-744.973

Woonvoorzieningen gehandicapten

-1.110

-2.500

-2.500

1.529

1.3.1

Activeren bij zoeken naar werk(reintegr)

Scholing en opleiding werkzoekenden

-

-

-

-

Re-integratie

-

-

-

-

1.3.2

Stim.werkgelegenheid en arbeidsplaatsen

Werkgelegenheid

-1

-

-

-31.428

1.4.1

Passende voorzieningen voor de jeugd

Verstrekken jeugdhulpvoorzieningen

-

-

-

13.866

Bieden jeugdgezondheidszorg

-

-

-

-

Bieden van leerlingenvervoer

360

-

-

-

Preventie en ondersteuning jeugdigen

-

-

-

-

1.4.2

Bieden van opleiding en educatie

Basisonderwijs voorzieningen (openbaar)

-

-

-

-

Basisonderwijs voorzieningen (bijzonder)

-

-

-

-

Speciaal onderwijs voorzieningen (bijz.)

-

-

-

-

Lokaal onderwijsbeleid

-58.033

-58.000

-35.000

-35.102

Voldoende, goede, veilige fysieke leerom

-

-

-

-

Kinderopvang

-206.886

-230.094

-230.094

-212.414

Bieden van natuureducatie

-

-

-

-

Ondersteuning bieden volwasseneducatie

-

-

-

-

Voortgezet onderwijs (bijzonder)

-

-

-

-

Totaal baten

-9.322.471

-8.903.779

-9.070.699

-9.055.396

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

35.551.187

35.323.940

33.048.702

36.066.856

Onttrekking aan reserves

-1.625.562

-1.661.264

-1.293.123

-2.194.044

Toevoeging aan reserves

63.958

84.078

8.078

68.078

Gerealiseerd resultaat

33.989.583

33.746.754

31.763.657

33.940.890

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 242.829 nadeel