Mantelzorg en vrijwilligerswerk vormden ook in 2017 een belangrijke schakel in het brede zorgnetwerk van het Sociale Domein in Lingewaard. Bijvoorbeeld het ‘afschalen’ naar lichtere vormen van hulp en ondersteuning.
Vrijwilligerswerk biedt daarnaast een plezierige vrijetijdsbesteding. De brede welzijnsorganisatie SWL ondersteunde in 2017 mantelzorgers en vrijwilligers.
In 2017 hebben we samen met inwoners via een interactief proces (ook wel ‘co-creatie’ genoemd) beleidsplannen voor mantelzorg, vrijwilligerswerk en ouderen gemaakt. Inwoners zelf hebben aangegeven welke thema’s zij belangrijk vinden. Per onderdeel hebben we samen een maatregelenpakket gemaakt. Het resultaat is een ‘gedragen beleid’, waarop we gezamenlijk concrete acties gaan uitzetten. Zo richt onze focus zich op het ‘ontlasten’ van mantelzorgers, bijvoorbeeld door een aanbod van ‘respijt-zorg’. En er komen meer thema-avonden, afgestemd op de behoeften van mantelzorgers en vrijwilligers, in de kernen van de gemeente.