Een bijzondere vorm van ondersteuning is de schuldhulpverlening. Iedere inwoner heeft hier recht op.
De integrale ondersteuning boden we in 2017 aan door samenwerkingsafspraken tussen Rijnstad (algemeen maatschappelijk werk), Westerbeek (technische schuldhulp) en vrijwillige budgetcoaches (SWL). Met deze inzet focussen we op preventie en op financiële zelfredzaamheid. Voor deze vorm van schuldhulpverlening ontvingen we in 2017 85 nieuwe aanmeldingen. Dit is een daling ten opzichte van 2016, geheel in lijn met de landelijke trend. Er waren geen wachtlijsten.
Daarnaast bood Zuidweg & Partners ondersteuning aan voor de doelgroep ‘zelfstandigen’ omdat hiervoor specifieke boekhoudkundige expertise vereist is. Hiervoor kwamen 7 aanmeldingen.