Gemeenschappelijke Regeling NV Vitens

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Ja

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in voorgedaan?

Vitens heeft in 2017 aangekondigd de door de gemeente opgelegde precariobelasting te gaan doorbelasten naar hun klanten, de inwoners van gemeente Lingewaard.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in gehad?

In overleg met Vitens hebben we afgesproken dat Vitens de in de begroting van de gemeente opgenomen compensatie voor de inwoners ook uitbetaald zodat voor de klanten/de inwoners er geen nadeel ontstaat.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

Nee

Gemeenschappelijke Regeling NV Bank Nederlandse Gemeenten

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Ja

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in gerealiseerd?

Ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in voorgedaan?

Geen relevante ontwikkelingen die van invloed zijn op onze programmadoelstelling.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in gehad?

Niet van toepassing.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

Niet van toepassing.