Park Lingezegen

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

Ja.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2017 gerealiseerd?

Nee. Doel was om in december een besluit te nemen over de aankoop van de gronden die door de provincie worden verkocht. Die besluitvorming is vertraagd tot medio 2018.

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

Ja, zie toelichting hierboven.

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2017 voorgedaan?

Er moet nog een besluit worden genomen over de aankoop van de gronden van de provincie (140 ha).

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2017 gehad?

Geen.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

Dat besluit heeft invloed op het begrotingsoverschot van de GR en op de gemeentelijke begroting. Bij aankoop door de gemeente, conform de gemeentelijke begroting, wordt het overschot geheel geïnvesteerd in het parkgebied.