Recreatieschap Over-Betuwe

Voortgang

Heeft de VP haar aandeel in de programmabegroting gerealiseerd?

Ja, het uitvoeren van verschillende taken op het gebied van recreatie en toerisme.

Heeft zij dit binnen de financiële kaders gedaan?

n.v.t.

Heeft de VP haar eigen doelstellingen in 2017 gerealiseerd?

ja

Heeft de VP haar doelstellingen binnen haar eigen financiële kaders gerealiseerd?

ja

Ontwikkelingen

Welke relevante ontwikkelingen hebben zich in 2017 voorgedaan?

n.v.t.

Wat heeft dit voor (financiële) gevolgen in 2017 gehad?

n.v.t.

Heeft dit (financiële) gevolgen voor de toekomst?

n.v.t.