Bij dit programma is geen verbonden partij betrokken.