5

Wonen

Nr.

Doel

Productgroep

Rekening 2017

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2017 primitief

Rekening 2016

Lasten

5.1.1

Aanleg groen en speelruimtes

Speeltuinen en speelweiden

25.730

25.872

25.872

25.730

5.2.1

Aanwijzen woningbouwlocaties

Bouwgrondexploitatie woningbouw

1.486.098

2.556.924

2.542.924

1.420.927

Administratie Bouwgrondexploitatie

457.452

-

-

84.600

5.2.2

Bevorderen en herstructureren woningbouw

Stads- en dorpsvernieuwing

91.028

89.264

89.264

30.834

5.2.3

Meewerken aan passende part.initiatieven

Bouwen

833.291

871.198

1.211.898

752.384

5.2.4

Afspraken maken woningcorporaties

Volkshuisvesting

158.947

142.177

108.077

189.187

Woonwagenzaken

255.225

251.386

75.027

156.122

5.3.1

Stimuleren duurzaam bouwen

Overige milieutaken / woningisolatie

11.600

11.600

11.600

18.094

5.3.2

Stimuleren levensloopbestendig bouwen

Levensloopbestendig bouwen

2.900

2.900

2.900

5.100

Totaal lasten

3.322.271

3.951.321

4.067.562

2.682.978

Baten

5.1.1

Aanleg groen en speelruimtes

Speeltuinen en speelweiden

-

-

-

-

5.2.1

Aanwijzen woningbouwlocaties

Bouwgrondexploitatie woningbouw

-2.010.706

-2.266.618

-2.266.618

-2.574.477

Administratie Bouwgrondexploitatie

-416.405

-

-

-

5.2.2

Bevorderen en herstructureren woningbouw

Stads- en dorpsvernieuwing

-

-

-

-

5.2.3

Meewerken aan passende part.initiatieven

Bouwen

-876.119

-846.200

-846.200

-849.790

5.2.4

Afspraken maken woningcorporaties

Volkshuisvesting

-125.176

-152.612

-152.612

-194.560

Woonwagenzaken

-43.111

-44.780

-44.780

-46.804

5.3.1

Stimuleren duurzaam bouwen

Overige milieutaken / woningisolatie

-

-

-

-6.084

5.3.2

Stimuleren levensloopbestendig bouwen

Levensloopbestendig bouwen

-

-

-

-

Totaal baten

-3.471.518

-3.310.210

-3.310.210

-3.671.716

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-149.247

641.111

757.352

-988.737

Onttrekking aan reserves

-345.942

-190.360

-

-150.299

Toevoeging aan reserves

830.255

4.300

4.300

1.227.363

Gerealiseerd resultaat

335.066

455.052

761.652

88.327

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 119.986 voordeel