4

Stad, dorp en landschap

Nr.

Doel

Productgroep

Rekening 2017

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2017 primitief

Rekening 2016

Lasten

4.2.1

Stimuleren behoud monumenten

Monumenten

73.857

75.200

125.900

151.365

4.2.2

Stim.betrokkenh. inw. behoud cult.erfg.

Cultuur

120.820

90.084

90.084

339.666

4.2.3

Versterken landschappelijke structuren

Natuur en landschap

119.486

127.241

172.241

102.476

Verweving landbouw, landschap en natuur

95.475

95.475

95.475

10.200

RO / Bestemmingsplannen algemeen

-87.564

165.291

165.291

807.767

RO / Bestemmingsplannen buiten de kom

32.460

32.460

32.460

39.133

Ruimtelijke Ontwikkeling / Algemeen

387.275

205.095

265.095

230.607

4.3.1

Versterken detailhandelsstructuur

RO / bestemmingsplannen kommen

193.299

142.980

137.980

225.514

4.3.2

Faciliteren basiswinkelvoorzieningen

Basiswinkelvoorzieningen

2.320

2.320

2.320

10.200

4.3.3

Aantrekkelijker maken centrumgebieden

Straatmarkten

39.792

44.164

48.664

68.322

Totaal lasten

977.220

980.310

1.135.510

1.985.251

Baten

4.2.1

Stimuleren behoud monumenten

Monumenten

-37.580

-

-

-21.783

4.2.2

Stim.betrokkenh. inw. behoud cult.erfg.

Cultuur

-38.500

-

-

-154.000

4.2.3

Versterken landschappelijke structuren

Natuur en landschap

-25.200

-

-

-16.800

Verweving landbouw, landschap en natuur

-

-

-

-

RO / Bestemmingsplannen algemeen

-

-

-

-

RO / Bestemmingsplannen buiten de kom

-30.000

-

-

-40.000

Ruimtelijke Ontwikkeling / Algemeen

-223.358

-

-

-

4.3.1

Versterken detailhandelsstructuur

RO / bestemmingsplannen kommen

-23.915

-14.400

-14.400

-27.324

4.3.2

Faciliteren basiswinkelvoorzieningen

Basiswinkelvoorzieningen

-

-

-

-

4.3.3

Aantrekkelijker maken centrumgebieden

Straatmarkten

-22.962

-20.000

-20.000

-18.961

Totaal baten

-401.515

-34.400

-34.400

-278.868

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

575.705

945.910

1.101.110

1.706.383

Onttrekking aan reserves

-50.957

-40.000

-

-98.938

Toevoeging aan reserves

148.400

140.000

-

57.714

Gerealiseerd resultaat

673.148

1.045.910

1.101.110

1.665.159

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 372.762 voordeel