3

Bedrijvigheid

Nr.

Doel

Productgroep

Rekening 2017

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2017 primitief

Rekening 2016

Lasten

3.1.1

Stim.kleinschalig toerisme en recreatie

Toerisme

49.600

49.601

49.601

73.677

Recreatiegebieden

120.227

128.669

118.669

264.135

3.1.2

Vergroten bekendheid recreatief product

Festiviteiten

452.769

383.152

370.852

591.549

Toerisme / subsidie

79.004

73.970

73.970

69.666

3.1.3

Verbet.mog.landschap en culth.te beleven

Toegankelijkheid landschap

2.900

2.900

2.900

51.000

Recreatief netwerk

14.790

14.790

14.790

40.800

Fort Pannerden

-

-

-

3.570

Leesbaarheid en herkenbaarheid landschap

-

-

-

10.200

3.2.1

Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobus.

Bouwgrondeploitatie, bedrijventerreinen

23.200.380

1.324.994

1.324.994

5.954.545

3.2.2

Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh

RO/bestemmingsplannen bedrijventerreinen

16.857

17.714

-

29.697

3.2.3

Stimuleren startende ondernemers

Economische stimulering

229.773

290.625

290.625

257.622

3.2.4

Verbet. dienstverlening aan ondernemers

Dienstverlening aan ondernemers

33.644

33.644

33.644

45.900

3.2.5

Stim. verantwoord & duurzaam ondernemen

Verantwoord en duurzaam ondernemen

20.010

20.010

20.010

10.200

Totaal lasten

24.219.955

2.340.068

2.300.054

7.402.561

Baten

3.1.1

Stim.kleinschalig toerisme en recreatie

Toerisme

-889

-800

-800

-884

Recreatiegebieden

-25.598

-25.500

-25.500

-8.414

3.1.2

Vergroten bekendheid recreatief product

Festiviteiten

-110.371

-123.000

-192.700

-126.532

Toerisme / subsidie

-93.170

-92.800

-92.800

-96.274

3.1.3

Verbet.mog.landschap en culth.te beleven

Toegankelijkheid landschap

-

-

-

-

Recreatief netwerk

-

-

-

-

Fort Pannerden

-

-

-

-

Leesbaarheid en herkenbaarheid landschap

-

-

-

-

3.2.1

Stim. uitbouw glastuinbouw en agrobus.

Bouwgrondeploitatie, bedrijventerreinen

-24.509.732

-1.365.732

-1.365.732

-3.550.653

3.2.2

Uitbreid. en verbet. vestigingsmogelijkh

RO/bestemmingsplannen bedrijventerreinen

-

-

-

-

3.2.3

Stimuleren startende ondernemers

Economische stimulering

-71.670

-61.500

-61.500

-83.182

3.2.4

Verbet. dienstverlening aan ondernemers

Dienstverlening aan ondernemers

-

-

-

-

3.2.5

Stim. verantwoord & duurzaam ondernemen

Verantwoord en duurzaam ondernemen

-

-

-

-

Totaal baten

-24.811.430

-1.669.332

-1.739.032

-3.865.939

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-591.475

670.736

561.022

3.536.622

Onttrekking aan reserves

-1.896.651

-717.714

-

-3.526.530

Toevoeging aan reserves

728.950

700.000

-

2.522.605

Gerealiseerd resultaat

-1.759.176

653.022

561.022

2.532.697

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 2.412.199 voordeel

Begroting

Begroting

Rekening

2017 na

2016

Rekening

2017

wijziging

primitief

2016

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

-591.475

670.736

561.022

3.536.622

Af: Algemene dekkingsmiddelen

93.170

92.800

92.800

95.274

Saldo programma 3 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

-498.305

763.536

653.822

3.631.896