We streven ernaar om elk jaar een project uit te voeren dat hoort bij het landschapsontwikkelingsplan.  Voor 2017 stond het project ‘Karakteristieke landschapselementen’ op de planning. Dit is een subsidieproject dat zich richt op nieuwe beplanting op particuliere erven. Eind 2016 zijn er voor 18 deelnemers in het buitengebied beplantingsplannen gemaakt. Tegen een kleine vergoeding konden de eigenaren de beplanting op de plantdag in maart 2017 afhalen. Hiermee zijn ongeveer 50 laanbomen, 175 hoogstamfruitbomen en 5500 struiken als sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos aangeplant. Op basis van subsidie was het mogelijk het project in 2017 nogmaals te starten. Het enthousiasme voor het project is nog meer toegenomen. Het project is uitgebreid, zodat meer eigenaren mee konden doen. Meer dan 60 particulieren hebben zich afgelopen jaar aangemeld om met het project mee te doen. In het voorjaar van 2018 kunnen deze eigenaren, de beplanting op een gebieds-plantdag afhalen na het betalen van een kleine vergoeding voor het plantmateriaal.

Prestaties

Naam indicator

Meetbaar resultaat

Werkelijk
2017

Raming 2017

Landschapsprojecten voortkomend uit de maatregelenlijst LOP

Aantal uitgevoerde projecten, opgenomen in maatregelenlijst
Landschapsontwikkelingsplan (2013)

1

1