6

Klimaat en duurzaamheid

Nr.

Doel

Productgroep

Rekening 2017

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2017 primitief

Rekening 2016

Lasten

6.1.1

Stimuleren duurzaam gedrag

Milieu

813.410

854.460

747.860

648.824

6.1.2

De gemeente geeft het goede voorbeeld

De gemeente geeft het goede voorbeeld

14.210

14.210

14.210

22.950

6.2.1

Bevorderen duurzame energieproductie

Duurzame energieproductie

62.520

62.520

62.520

28.050

Totaal lasten

890.140

931.190

824.590

699.824

Baten

6.1.1

Stimuleren duurzaam gedrag

Milieu

-44.470

-6.300

-6.300

-66.711

6.1.2

De gemeente geeft het goede voorbeeld

De gemeente geeft het goede voorbeeld

-

-

-

-

6.2.1

Bevorderen duurzame energieproductie

Duurzame energieproductie

-

-

-

-

Totaal baten

-44.470

-6.300

-6.300

-66.711

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

845.670

924.890

818.290

633.114

Onttrekking aan reserves

-34.000

-34.000

-34.000

-43.700

Toevoeging aan reserves

-

-

-

-

Gerealiseerd resultaat

811.670

890.890

784.290

589.414

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 79.220 voordeel