8

Inwoner en bestuur

Nr.

Doel

Productgroep

Rekening 2017

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2017 primitief

Rekening 2016

Lasten

8.1.1

Waarborgen brandw, ambu. en rampenbestr.

Brandweer en rampenbestrijding

2.388.812

2.035.335

2.312.335

2.116.431

8.1.2

Bevorderen veilige woon- en leefomgeving

Uitvoering APV en bijzondere wetten

339.451

340.800

340.800

494.370

Ongediertebestrijding

131.093

132.750

132.750

144.180

Handhaving bouw en woningtoezicht

429.498

461.000

265.100

673.668

Handhaving milieu

427.318

448.800

373.100

481.077

8.1.3

Beperken overlast

Openbare orde en veiligheid

463.046

466.315

466.315

954.178

8.2.1

Interactie over beleidsvorming

Inwonerparticipatie algemeen

128.575

135.179

126.829

470.536

8.2.3

Met wijkplatforms leefbaarheid vergroten

Gebiedscoordinatie WPF

237.457

250.075

275.625

369.865

8.3.1

Waarborgen kwaliteit dienstverlening

Burgerzaken

1.060.032

993.250

993.250

2.041.800

Kadaster

149.021

159.870

159.870

431.486

8.4.2

Publieke verantwoording

Bestuursorganen

2.016.683

1.939.237

1.914.112

2.193.594

Bestuursonderseuning raad

97.768

73.500

73.500

59.412

8.4.3

Organiseren verkiezingen

Verkiezingen

97.807

46.500

46.500

52.204

8.4.4

Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke samenwerking

225.537

243.380

243.380

246.701

Internatonale hulpverlening

15.980

18.380

18.380

20.050

Totaal lasten

8.208.079

7.744.371

7.741.846

10.749.554

Baten

8.1.1

Waarborgen brandw, ambu. en rampenbestr.

Brandweer en rampenbestrijding

-9.814

-

-

-54.904

8.1.2

Bevorderen veilige woon- en leefomgeving

Uitvoering APV en bijzondere wetten

-

-

-

-43

Ongediertebestrijding

-

-

-

-

Handhaving bouw en woningtoezicht

-

-10.000

-10.000

-

Handhaving milieu

-

-

-

-

8.1.3

Beperken overlast

Openbare orde en veiligheid

-11.292

-

-

-127

8.2.1

Interactie over beleidsvorming

Inwonerparticipatie algemeen

-39.045

-

-

-

8.2.3

Met wijkplatforms leefbaarheid vergroten

Gebiedscoordinatie WPF

-1.200

-

-

-

8.3.1

Waarborgen kwaliteit dienstverlening

Burgerzaken

-929.291

-769.350

-769.350

-886.086

Kadaster

-6.307

-

-

-

8.4.2

Publieke verantwoording

Bestuursorganen

-

-

-

-446.041

Bestuursonderseuning raad

-

-

-

-

8.4.3

Organiseren verkiezingen

Verkiezingen

-

-

-

-

8.4.4

Bestuurlijke samenwerking

Bestuurlijke samenwerking

-157.047

-

-

-48.226

Internatonale hulpverlening

-

-

-

-

Totaal baten

-1.153.996

-779.350

-779.350

-1.435.426

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

7.054.083

6.965.021

6.962.496

9.314.127

Onttrekking aan reserves

-113.252

-130.305

-25.000

-124.716

Toevoeging aan reserves

87.400

101.800

-

76.250

Gerealiseerd resultaat

7.028.231

6.936.516

6.937.496

9.265.661

Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 91.715 nadeel